İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 7  Bahar 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seyyal KÖRPE

NO Makale Adı
1364790762 STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ’IN FELSEFİ ANLAYIŞI TEMELİNDE VARLIK VE SANATSAL YAPIT ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖZET
20.yüzyıl Polonya edebiyatının seçkin temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Stanisław Ignacy Witkiewicz 24 Şubat 1885-18 Eylül 1939 tarihleri arasında yaşamıştır. Witkiewicz’in üslubundaki özgünlük edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler üzerinde ilgi uyandırmaya devam etmektedir. Witkiewicz, sanatsal bir yapıtın bireye varoluşun gizemini duyumsatarak kendini gerçekleştirme olanağı vermesi gerektiği düşüncesini savunmuştur. Sanatsal yapıtların özünü ve anlamını tanımlamak amacıyla ortaya atmış olduğu kuramını “Arı biçim kuramı” olarak adlandırmıştır. “Arı biçim kuramı” doğrultusunda oluşturulan yapıtlara her birey özgün bir anlam kazandırabilecektir. Yapıtlarında öz benliğini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini yitirmiş olmanın bireye getirdiği yabancılaşma duygusuna ve bunun sonucunda ortaya çıkan makineleşmiş insan topluluklarına dikkat çekmiştir. Witkiewicz, Avrupa kültürlerinin olumsuz etkisi ve ulusun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkamaması sonucunda Polonya’yı bekleyen kültürel yozlaşma sürecinin olası sonuçlarını gün ışığına çıkarmak istemiştir.
Anahtar sözcükler
Polonya, , yabancılaşma, arı biçim, Witkacy, zakopone stili