İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tolga AKALIN

NO Makale Adı
1364040728 MODERN SANATIN İÇERİSİNDE İNCE UZUN BİR FİGÜR (ALBERTO GIACOMETTI)

ÖZET
Bütün sanatçılar eserlerini oluştururken yaşadıkları toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel durumlarını yaptıkları sanat eserleriyle yansıtırlar. Bu bazen bilerek bazen de bilmeyerek olur. Sanatçı yaşadığı toplumdan diğer insanlar gibi etkilenir ve yaptığı eserlerde bu durum ortaya çıkar. İster bir meyve sepeti yapsın, isterse arabaların yoğun olduğu bir cadde, isterse de bir vahşet olayını anlatsın. Sanatçı yapmış olduğu bu eserlerle, yaşadığı toplum ve dönemi hakkında ayna görevi yapar. Bazen de yaşadığı dönem hakkında izleyiciye fikir vermekle kalmaz adeta kendini yansıtır. Hiç olmadık biçimlerle özdeşlik kurar ve kendi hakkındaki bilgileri ve içsel süreci aktarır. Giocametti de yaptığı heykellerde ve resimlerde, yaşadığı duyguyu anlatan sanatçılardan birisidir.
Giacometti’nin sanatı ve yapmak istedikleri herhangi bir akımın içerisine girmekten öte bir şeylerdi özgürlüğün ve bir şeylere bağlı olmamanın ta kendisiydi. Bir şeylere bağlı olmamakta hem onu hem yapıtlarını yalnızlığa sürüklemişti. Bu yapıtlara dikkatli bakan biri, canlılara özgü büyüme yazgısına karşın, kendisini çevreleyen uzay tarafından sıkıştırıldığı hissine kapılır. Bu durum sanatçının mekân saplantısının yaptığı işlere yansımasıdır. Bir varoluş ve yok oluş sürecinde, iki arada bir derede çıkan bu dal gibi figürler, tıpkı insanlar gibi, tesadüfen doğmuşlardır.
Anahtar Sözcükler : alberto giacometti, modern sanat