İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 7  Bahar 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülnara AZİZ

NO Makale Adı
1362872650 FATTAH NAZAROV’UN PİYANO KONÇERTOSUNUN YORUM ANALİZİ

Özet
Bu çalışmada, Özbekistan’da döneminin “genç kuşak temsilcileri” olarak bilinen besteciler arasında yer alan Fattah Nazarov (1919-1982)’un yazmış olduğu Piyano Konçertosu, popülaritesine rağmen bilimsel ve metodik literatürde yer almaması nedeni ile araştırılmış ve yorum analizi yapılmıştır. Eserin, piyanistik olarak piyanonun özelliklerini çok derinden kavramak amacını güderek yazıldığı, kompozisyonun bölümlerinin birleşik olma özelliği, titiz bir klasik formunun bulunması ve bölümler arasında, besteci tarafından yazım, ölçü ve tema karakterinin değişmesiyle çeşitliliğin vurgulandığı tespit edilmiştir. Bunun da icracıya, nota metnini hızlı bir şekilde öğrenme ve dramaturjisini idrak etme olanağı verdiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, bu eserin sunulan yorum analizi, Özbekistan ve dünyanın diğer ülkelerindeki piyanistlere yarar sağlayacak önemli bir kaynak niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler : Fattah Nazarov, piyano konçertosu, yorum, analiz.