İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 10  Güz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Anıl ÇELİK

NO Makale Adı
1362573114 W.A.MOZART’IN KV 622 KLARNET KONÇERTOSU TARİHÇESİ VE ANALİZİ

Özet

Bu makalede; klasik dönem bestecisi olan W.A.Mozart’ın KV 622 Klarnet Konçertosu’nun tarihçesi ve teknik özellikleri üzerinde durulmuştur. Klarnet edebiyatındaki önemi incelenmiştir. Bu eseri seslendirecek olan klarnetçilere yol gösterici olabileceği düşünüldüğünden yapıtın yorumlanmasında yardımcı olacak biçimde form analizleri yapılmıştır.

Klarnet tahta üfleme çalgılar ailesinin bir üyesidir. Klasik dönemde klarnet için birçok eser yazılmıştır. Klasik dönemde klarnet için birçok besteler yapılmış olmasına karşın Mozart, ses rengi ve tekniği açısından klarneti ustalıkla gözlemlemiştir. Bunları da eserlerine yansıtmış bir besteci olarak zengin armonisi ve melodileri ile göze çarpmaktadır. Özellikle Mozart’ın çalgıya yaklaşımı ve ilgisi nedeniyle daha da gelişmiştir. Mozart birçok türde eser yazmış olmasına karşılık klarnet için yazdığı tek konçerto olan la majör Klarnet Konçertosu klarnet repertuvarında önemli bir yere sahiptir. Mozart, müzik tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kısa bir yaşam sürdürmesine rağmen, müzik sanatına getirdiği yeniliklerle insanları etkileyebilmiştir.

Müziği meslek olarak seçecek olan genç müzisyenlerin, müzikle ilgilenen veya dinleyen kişilerin, bestelenen eserlerin hangi koşullar altında ortaya çıktıklarını bilmeleri önemlidir. Çalınan ya da dinlenen eserlerin yaratıcıları hakkında bilgi sahibi olunmasının eserle bütünleşmede kolaylık sağlayacağı şüphesizdir.

Anahtar kelimeler: Mozart, Klarnet, konçerto, Beste, Analiz