İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 7  Bahar 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İzzet EFENDİYEV

NO Makale Adı
1361977270 GENÇ KUŞAĞIN EĞİTİMİNDE VE YETİŞTİRİLMESİNDE SÖZLÜ HALK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

ÖZET
Bu makalede Rus, Türk ve Azeri dillerinde sözlü halk yaratıcılığının türleri, onlar arasındaki paralellikler ifade edilmekte ve ayırt edici özellikler belirlenmektedir. Bununla birlikte genç kuşağın eğitiminde ve yetiştirilmesinde folklorun rolü ve önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Folklor, Bilmece, Masal, Ninni, Destan.