İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 7  Bahar 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hasan Hakan OKAY, Sibel ÇOBAN

NO Makale Adı
1360507783 YAYLI ÇALGI EĞİTİMİNDE MÜZİKAL İFADENİN GELİŞTİRİLMESİ

ÖZET
Çalgı eğitimi sürecinde, müzikal ifadenin geliştirilmesi önemli bir gereksinimdir. Bu araştırma, müzikal ifadenin geliştirilmesine yönelik öğrencilerin kendi stratejilerini oluşturmalarını sağlayacak, kolay anlaşılır, kaynağını müziğin dil ile, çalgı müziğinin de şarkı ile ilişkilerinden alan bir yöntemin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan araştırmalar dil ve müziğin çok önemli ortaklıklar taşıdığını nörofizyolojik kanıtlarla ortaya koymuştur. Çalgı müziği, çalgıların solist olarak görevlendirildiği anlayış ile değerlendirildiğinde şarkıdan kaynağını alan bir olgu olarak göze çarpmaktadır. Dolayısıyla yöntem, müziği ve çalgı müziğini tanımak için bu anlayışları temel alarak tasarlanmıştır. Kullanılacak yöntemin kuramsal yönü, ulusal ve uluslararası dağarda özgün yapısından dolayı araştırma raporunda ayrıntılı şekilde verilmiştir.
Çalışmada ön-son test deney ve kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 10 haftalık bir sürede 20 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada veriler “Müzikal İfade Performans Ölçeği” ile toplanmıştır. Deneysel süreç sonunda deney grubunun kontrol grubuna göre performans ölçeği puanlarında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaylı çalgı eğitimi, müzikal ifade, yorum