İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe Seçil TEKİN AKBULUT

NO Makale Adı
1359632120 MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ ETİK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESI

Profesyonel meslek yaşamında meslek üyelerinin tümü tarafından kabul görmüş etik standartlarına uygun olarak görevlerini yürütmeleri gerekir. Bu standartlar neleri yapmamız ya da yapmamamız gerektiğini veya çalışma alanına göre yapılanın doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu betimler. Sanatsal tasarımlar söz konusu olduğunda ahlaki sorunların sınıflandırılması ve tanımlanması daha da zorlaşmaktadır. Yeni bir ürün oluştururken daha önce yapılan çalışmalardan esinlenmeler olabilmektedir. Ya da başka tasarımcıların fikirlerinden esinlenmeler ve hatta bazen bire bir denebilecek kadar kopyalamalar görülebilmektedir. Ancak bu davranışların etik veya etik dışı olarak değerlendirilmesi tasarımcının vicdanına ve titizliğine bağlıdır. Bu araştırmada Türkiye’de okuyan farklı sınıflardaki 135 moda tasarımı bölümü öğrencisine bir veri toplama aracı uygulanmış, yapılan tasarımların tamamının ya da bir kısmının kopyalanarak yeniden piyasaya sürülmesinin ne derece doğru olduğunun düşünüldüğüne dair sorular sorulmuştur. Ayrıca moda tasarımında etik kavramı olarak kullanılan organik malzemelerden yapılan tasarımların öğrenciler tarafından nasıl algılandığı gibi konular maddeler arasında yer almıştır. Toplanan veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılarak iki faktörlü bir ölçme aracına ulaşılmıştır. Faktörler yaratım sürecinde etik davranış ve çevreye duyarlılık olarak isimlendirilmiş, toplam varyansın yüzde 46’sı açıklanmış, yüksek iç tutarlılık katsayılarına ulaşılmıştır. Faktörler cinsiyete göre fark göstermezken, sınıf bağlamında fark gözlemlenmiştir. Sonuçlar tartışılarak ileride yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mesleki etik; moda tasarımı; modada çevreye duyarlılık