İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cenk CELASİN

NO Makale Adı
1359147203 POPÜLER MÜZİK TÜKETİMİ BAĞLAMINDA ISPARTA MERKEZ'DEKİ CANLI MÜZİK SUNAN KAFELERE GENEL BAKIŞ

Günlük yaşantı içerisinde, tüketim ve özellikle “gündelik tüketim” kavramları popüler ve popüler kültür kavramlarından bağımsız olarak düşünülememektedir. Kitle iletişimi ve internet sayesinde popüler kültürün ve popüler müziğin unsurları ve tüketim biçimleri, bireylerin yaşantılarına nüfuz etmekte, şehir merkezlerinde canlı müzik hizmeti sunan kafeler ise popüler müzik tüketiminin önemli sosyal mekanları olarak görülmektedir. Bu bağlamda farklı müziksel aktörler birbirleriyle önemli iletişimler kurmaktadırlar. Isparta'nın şehir merkezinde, ağırlıklı müşteri kitlesini üniversite öğrencilerinin ve ayrıca genç nüfusun oluşturduğu canlı müzik hizmeti sunan kafeler bulunmaktadır. Müşterilerin, kafe işletmecilerinin, müzisyenlerin farklı ihtiyaç ve taleplerinin canlı müziğin temel belirleyicileri olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın genel amacı ise bu kafelerin Isparta’nın müziksel yaşantısı içerisindeki sosyolojik, ekonomik ve kültürel işlevlerinin temel noktalarını belirlemektir.
Anahtar kelimeler: Popüler müzik, Canlı müzik, Tüketim, Isparta, Kafe.