İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 8  Yaz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rauf KERİMOV

NO Makale Adı
1359013532 GELENEKSEL HİNT MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR DERLEME

ÖZET

Hint müziğinin geleneği uzun, kesintisiz ve yüzyıllarla birikmiş bir mirasa sahiptir. Hindistan’ın her kesiminde ilgi gören müzik, Hintlilerin yaşam ve kültüründe doğumdan ölüme kadar iç içedir. Hint müziği eski din ve din dışı müziğin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Hint kültürü gelişim sürecinde temasta olduğu halkların en iyi geleneklerini kendinde toplamıştır. Çok çeşitli bu müzikte: enstrümantal parçalar, vokal eserler, kutsal ilahiler, halk şarkıları ve çok sayılı Hint halklarının geleneksel müzik türleri vardır. Genelde müzik biliminde uygulanan kurallar, armonik disiplin ve uyumluluk dışında kalan geleneksel Hint müziğinin güzelliği icracıya imkân sağladığı özgür doğaçlamadadır. Bu müziği dinleyerek insan kendisi için farklı dünya, farklı sesler ve değişik bir müzik düşüncesi keşfedebilir. Bütün bu felsefi ve estetik görüşleri yansıtabilme özelliğine sahip Hint çalgıları bir başka harikadır. Ses sanatının da önemli bir yer tuttuğu bu müzik geleneğinde, melodi ve ritim icrasında kullanılan zengin çalgı çeşitleri mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Hint müziği, Hint çalgıları, Hindustani, Karnatak