İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 7  Bahar 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar ALÇO

NO Makale Adı
1357762306 SİNEMA VE MÜZİK; KISA BİR TARİHSEL BAKIŞ

ÖZET

Müzik; ilk tarih çağlarından itibaren insanlara şarkılarında, danslarında, törenlerinde eşlik etmiş, günümüzde ise bu eşlik rolü doğal bir evrimle, sinema için de vazgeçilmez bir öğe olarak yerini almıştır. Film ve müzik bağı hareketli görüntünün sunumunda müziğin kullanılması ile başlamış ve günümüzdeki soundtrack olgusuna kadar çeşitlenen bir gelişme göstermiştir. Sinemada müzik niçin var, neden kullanılıyor sorularının cevabı her geçen süreçte farklılaşmıştır. Elbette teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin adeta bir devrim niteliğindeki yarattığı değişimler, sinema-toplum ilişkisini ve sinema-müzik ilişkisini de şekillendirmiştir. Bu makale, film müziğinin; tarihsel süreçte kaydettiği gelişme ve değişmelere değinmek ve sinemadaki önemini vurgulamak amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Film Müziği, Skor, Soundtrack, Background Müzik, Medya, Multimedya.