İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oğuz YURTTADUR

NO Makale Adı
1357393971 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

ÖZET
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte, kimi devlet desteğiyle kimisi ise kendi
olanaklarıyla pek çok genç sanatçı eğitimlerini tamamlamak üzere yurt dışına gitmişlerdir. Avrupa Konkoru adı altında açılan yarışmayı kazanarak devlet bursuyla
yurtdışına giden bu genç sanatçılar, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşma ideali çerçevesinde biçimlenen yeni sanat atılımlarına kaynaklık etmişlerdir. Bu araştırmada cumhuriyetin ilk yıllarında devlet bursuyla yurtdışına gönderilen sanatçıların hayatlarını, öncüsü oldukları ve içinde bulundukları sanatsal tarzları, resim sanatının gelişimi için yaptıkları çalışmaları irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Resim Sanatı, Türk Sanat Eğitimi, Yurtdışına
Gönderilen Sanatçılar.