İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Turan BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1357393491 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA AT TASVİRLERİ

ÖZET
Türk kültürünün temel unsurlarından biri olan atın, ehlileştirilmesiyle yaşamın
her alanında fayda sağlaması ona olan bağımlılığı arttırmıştır. At, Türkleri diğer
dünya milletlerinden ayırmış, savaş meydanlarında üstünlük aracı olmuştur. Türkler
atın etinden, sütünden, derisinden ve kemiklerinden faydalanmış, tarımda, bir yerden
bir yere göçlerinde, şenlik, eğlence ve spor oyunlarında en büyük yardımcısı
olmuştur. Gündelik yaşamın her alanına nüfuz eden atlı yaşam, atlı göçebe kültürünün
doğmasına da yol açmıştır. Kaya-duvar resimlerinden, halı ve keçe sanatına, koşum
takımından, bronz eşyalara, heykel sanatından, mezar taşlarına, minyatür resminden,
çağdaş Türk resmine kadar sanatın her alanında, at hak ettiği övgüyü ve değeri Türk
sanatçısından ziyadesiyle almıştır. Bu çalışmada, Çağdaş Türk Resim Sanatında At
Tasvirleri konusu üzerinde inceleme yapılarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de at
olgusunun Türk resmindeki varlığı belgelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Kültüründe ve Resim Sanatında At, Türk Resim
Sanatı, Ressamlar, At Tasvirleri.