İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Orhan CEBRAİLOĞLU

NO Makale Adı
1357392122 YARATICILIĞIN DUALİSTİK SINIRLARINDA FİKRET MUALLA GERÇEĞİ

ÖZET
Fikret Mualla hem sanatçı hem de birey olarak neredeyse hayatının tüm
dönemlerinde uzlaşmacılıktan ve yapaylıktan uzak bir üretim süreci içerisinde
bulunmuştur. Mualla’nın yaşamsal ve üretimsel alanlarda ki bu “avangardist” tavrı
mevcut sistemin içindeki azla hiçbir zaman uzlaşmaz. İşte bu yaşam tarzı ile,
Mualla’nın sanatı kabuk değiştirmiştir. Bu değişim, sanatında yeni bir kimlik
kazanmanın ötesinde yeni bir kişilik kazanmasını sağlamıştır. Yaşamının trajik
öyküsü ile resminin doğal biçimlenişi arasında bir ilişki söz konusu olan Fikret
Mualla sadece hayatın sunduklarını yaşayacak ve bu yaşadıklarını çizecek kadar
dolaysız bir cesarete sahiptir. Mualla’nın resimlerinde belirgin olarak hiçbir ekolün
etkisi yoktur. Sanatçı parlak ve zengin renkleri kullanan bir ressam olarak bilinir.
Fikret Mualla bu açıdan değerlendirildiğinde, Türk Resim sanatında hiç kimsenin
özentisi ve taklitçisi olmadan sadece kendi anlayışında üretim yapmış sanatçılar
arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fikret Mualla, Türk Resim Sanatı, Expresyonizm.