İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuncer GÜLENSOY

NO Makale Adı
1357391927 XXI. YÜZYILDA TÜRKİYE KİŞİ ADLARINA BİR BAKIŞ

ÖZET
Kişi adları her milletin dünya görüşü, gelenek-görenek, dinî inanç ve yakın komşularına göre değişkenlik göstermektedir. Türkler, en eski Türk kavmi Hunlardan itibaren Kök Türkler, Uygurlar, Kırgızlar, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde farklı farklı kişi adları almışlardır. Bu çalışmada, Türk kişi adları üzerine kısa bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kişi Adları, Türkiye, Türk Kişi Adları