İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Osman ALTINTAŞ

NO Makale Adı
1356717472 PİCASSO (GÜNCELLİK, ZEMİN, YÜZEY KAVRAMI ÜZERİNE)

Özet
Sanatçı resminde gerçek bir yaratıcı olarak kendini görür, ve resmini gereksinim gördüğü şekil ve biçimde tasarlar. Tek hâkim odur. Kurallar, teoriler onun için bir engeldir. O nesnelerin önderliğini, resim yüzeyinde kabul etmez ve onlarla oynar, alay eder adeta. Onda doğadaki her nesne, kendi tanımı, ve görünümüyle resme, giremez. O nesnenin değeri, anlamı resme onun eliyle girdiği ve kazandığı yeni anlam ve biçimle ölçülebilir ancak. Kuralı ve değeri gören, ve öneren, o ve izleyicidir ancak.
Anahtar Kelimeler: Zemin, Yüzey, Sanat, Kübizm