İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Burcu BAŞARAN, Nihat ŞİRİN

NO Makale Adı
1356091530 MODA VE TEKSTİL TASARIMI ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

ÖZET
Sanayileşerek gelişen tekstil ve moda sektöründe global pazarda markalaşmanın öneminin artmasıyla doğan yaratıcı iş gücü ihtiyacı, moda ve tekstil tasarımı eğitiminin önemini de artırmıştır. Tekstil ve moda alanında yaratıcı tasarım gücü, estetik beğeni ve ifade biçimi, ancak görsel sanatlar eğitiminin moda ve tekstil tasarımı eğitimine yeterli düzeyde katılmasıyla sağlanabilir.
Fark edilen bu problemin çözümü amacıyla yapılan bu araştırmada Türkiye’de yükseköğretim lisans düzeyinde verilen moda ve tekstil tasarımı eğitiminde, görsel sanatlar eğitiminin yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırma survey modelli olup, literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturan Türkiye’de 2011-2012 eğitim yılında moda ve tekstil tasarımı eğitimi veren lisans programlarının ders planlarına ulaşılmış, verilen zorunlu görsel sanatlar eğitimi dersleri tespit edilerek incelenmiş, verilen görsel sanatlar eğitimi derslerinin yeterli olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı eğitimi, tekstil tasarımı eğitimi, görsel sanatlar eğitimi