İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice Kübra ÖZALP

NO Makale Adı
1355832673 5-6 YAŞ SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇASEY’İN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI

ÖZET
Çocuğun var olan yaratıcılığının geliştirilmesinde ilk basamağı oluşturan okulöncesi eğitim ve bu dönemde uygulanan sanat etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. Çocuğun zihinsel, ruhsal gelişimini etkileyen plastik sanatlar eğitiminin okul öncesinde verilmesi kadar, bu eğitimin bir sistem içerisinde ilerlemesi de önemlidir. Uygulama çalışmalarının yanı sıra sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik alanlarını içeren (Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi-ÇASEY) yöntemin sanat eğitiminde yer alması gereklidir. Bu araştırma, ÇASEY’ in okulöncesi çocukların sanat eğitimi üzerindeki değişiklikleri belirleyen bir durum çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: 5-6 Yaş Sanat Etkinlikleri, Sanat Eğitimi, Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi.