İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kubilay KOLUKIRIK

NO Makale Adı
1355322679 TÜRK MÜZİĞİ VE BATI MÜZİĞİNİN DİZİ TONALİTE VE RİTİM BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET
Bu makalede Türk müziği ve Batı müziğinin, dizi tonalite ve ritim yapıları
bakımından karşılaştırması yapılmıştır. Batı müziği ve Türk müziğinin dizi, tonalite
ve ritim yapıları bakımından farklılıklar gösterdiğini ve bu farklılıkların yanında
benzerlik gösteren yönleri bulunmaktadır. Makalede doküman analizi ve
karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu makalenin amacı dizi tonalite ve ritim
kavramlarının Batı müziği ve Türk müziği teorileri çerçevesinde incelenerek benzer
ve farklı yönlerinin ortaya konulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Batı müziği, Türk müziği, dizi, tonalite, ritim