İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine Nur YILMAZ ARIKAN

NO Makale Adı
1355222665 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANILMASININ ERİŞİ, TUTUM VE KALICILIĞA ETKİSİ: MERAM İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ

ÖZET
Eğitim bireyin davranışlarının ve düşüncelerinin değişikliğe uğrayarak
gelişmesidir. Sanat eğitimi ise; Güzel sanatların tüm alanlarını içeren okul içi ya da okul dışı yaratıcı faaliyetlerdir ve genel eğitimde bilimsel eğitimi destekler niteliktedir. Sanat eğitiminde, çok çeşitli öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Konu
anlatılarak ve uygulama yaptırılarak verilen bir sanat eğitimi günümüz şartlarında yetersiz kalmaktadır.
Batı dünyasında 1890’lı yıllardan bu yana farklı yöntemler denenmekte ve bu araştırmaya da konu olan drama yöntemi bir eğitim yöntemi olarak tercih edilmektedir. Ülkemizde ise 1980’ li yıllarla birlikte drama yöntemi üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bunun yanında İlköğretim programlarına 1915-1917 arasında
dramanın iki yıl kadar girdiği görülmektedir. Günümüzde drama yöntemi her geçen
gün artan bir önem ve dikkatle eğitim öğretim hayatındaki yerini almaktadır. Yapılan çalışmada, “Görsel Sanatlar” dersi kapsamında, sanat eleştirisi konusunun öğrencilere verilmesinde uygulanan “yaratıcı drama” yönteminin “klasik” yönteme göre daha etkili ve daha kalıcı bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca öğrencinin konu ile ilgili tutumlarında da “yaratıcı drama” yönteminin nispeten daha
etkin olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; “yaratıcı drama” yönteminin bir eğitim öğretim yöntemi olarak etkin bir şekilde kullanılması Türk Milli Eğitim sistemi için önemli bir gelişme olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Yaratıcı Drama, Sanat, Drama.