İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kadir SEVİM, Ayla CANAY

NO Makale Adı
1354739839 ANADOLU’DA ÜRETİLEN KİLİM MOTİFLERİNDEN BUKAĞI MOTİFİ VE BU MOTİFDEN ÇIKAN SERAMİK ÇALIŞMALAR

ÖZET
“Kilim”, dokuma yaygıların bir türüne verilen isim olarak kısaca tanımlanabilir. Yeryüzünde farklı bölgelerde, farklı kültürlerde pek çok insan belki ihtiyaçtan beklide dekoratif olarak yaşam alanlarında her türlü dokuma ürünlerini kullanmaktadır. Bu dokuma ürünleri, nesiller boyu aktarılan bir geçmişe sahiptir. Günümüzde değişen teknoloji ile birlikte üretim teknikleri değişse de motiflerdeki anlam asıl değerini koruyarak bugüne gelmiştir.
Kilimlerde kullanılan bu motifler bugün pek çok sanatçıyı ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu makalede kilimlerde kullanılan bağlılık motifi tanımlanıp bu motifden etkilenerek yapılan seramik örnekler göreselleriyle anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Motif.