İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şakir ÖZÜDOĞRU

NO Makale Adı
1354662190 MODERN SANAT AKIMLARI VE MODA

ÖZET
Moda ve sanatın birçok bağlantısı vardır. Modern moda olgusunun ortaya çıktığı 19. yüzyılın ikinci yarısında günümüze bu bağlantılar birçok çalışmanın konusu olmuştur. Moda tasarımcıları kimi zaman kendilerini diğer zanaatla uğraşan kişilerden ve terzilerden ayırarak kendilerini sanatçı olarak sunmuşlar; zanaatla ilgili olan tecimsel bir dünya yerine yüksek sanat dünyasına ait olduklarını iddia etmişler; kimi zaman da modern sanat akımlarının içinde yer alıp bu akımların ilke ve dinamiklerine bağlı kalarak giyim ürünleri üretmişlerdir.
Bu makalede, 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan modern sanat akımları ile moda arasındaki etkileşim konu edilecektir. Bu akımlardan Kübizm, Gerçeküstücülük, Fütürizm ve Konstrüktivizm moda ile doğrudan etkileşim içinde olmuştur. Kübist sanatçılar nasıl tuvalin düzlüğüne yönelmiş ve doğanın birebir temsilinden, doğadaki geometrik formların araştırılmasına meyil etmişlerse; bu dönemde ortaya çıkan kıyafet tasarımlarında da hacimli kıyafetlerden süssüz, kumaşın sadece bir yüzey olarak kullanıldığı, insanın bedenin geometrik parçalarla örtüldüğü tasarımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gerçeküstücü sanatçılar prova mankenlerini ve kıyafetleri bir sanat ortamı olarak kullanmışlar; özellikle moda tasarımcısı Elsa Schiaparelli gerçeküstücülüğün ilkelerini birebir tasarımlarına uygulamıştır. Fütürizm ve Konstrüktivizm akımı içinde yer alan sanatçılar bir toplumu yeni baştan inşa etmeye çalışmışlar, bu nedenle yepyeni kıyafet önerileri getirmişlerdir. Çalışmada modern sanat akımları ile moda arasındaki etkileşimler örneklenerek açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Modern Sanat, Moda, Moda ve Sanat Etkileşimi