İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet DALKIRAN

NO Makale Adı
1354566133 ON YEDİNCİ YÜZYIL OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE SIRA DIŞI BİR EĞİLİM; MÜSTEHCENLİK

ÖZET
Geleneksel Türk resminin temelini minyatür (kitap resmi) oluşturmaktadır. İlk temsilcileri ise Uygur Türkleridir. Anadolu’da, 11. yüzyıldan itibaren önce Selçuklu emirleri, sonra Osmanlı padişahlarının koruyuculuğunda gelişmiştir
Minyatür, Osmanlı döneminde özellikle Fatih Sultan Mehmet’in tahta olduğu yıllardan başlayarak 16. yüzyılın sonuna kadar parlak bir gelişme göstermiştir. Ancak 17. yüzyılın başlarında İmparatorluğunun zayıflamaya başlamasıyla el yazması eserlerin üretiminde belirgin bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, minyatürü 17. yüzyıl’da murakka (albüm) gibi farklı alan ve sıradan halkın günlük yaşamına ait; müstehcen etkiler taşıyan özel eğlenceler, dinlenceler, sokak ve ev içi yaşamı gibi değişik türde daha önce ele alınmamış konulara yöneltmiştir.
Bir saray sanatı olan minyatürün 17. yüzyıl’da, sıra dışı bir konu olan müstehcen günlük yaşam sahnelerini ele almaya başlaması, hem halkın kültürü, cinsel yaşantısı ve estetik anlayışı hakkında bilgi vermesi hem de dönemin yöneticilerinin resim sanatına bakış açılarını göstermesi bakımından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Minyatür, Osmanlı Minyatür Sanatı, Tasvir, Müstehcenlik.