İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Venera NARINOVA

NO Makale Adı
1354011189 KIRGIZİSTAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ ÜRÜN YERLEŞTİRME

Özet
Küreselleşme sürecinde bulunmakta olan ülkelerde medya ve iletişimin ışık hızıyla gelişmesi diğer alanlara yansımaktadır. Medyanın önemli ve parlak bir unsuru olan reklam çevresinde sürekli değişim ve gelişmeler yer almaktadır. Pazarlamacılar tüketicileri etkilemek ve satış miktarlarını arttırmak için yeni karmaşık metotları arayıp dururlar.
Çalışmanın temelini pazarlamanın değişik ve medyada oldukça yaygınlaşan bir yöntemi olan örtülü reklam oluşturmaktadır. Son zamanlarda örtülü reklam kavramı daha fazla dikkat çekmektedir. Çünkü kavramın karmaşıklığı ve denetim zorlukları birçok sorunları yaratmaktadır. Bununla birlikte örtülü reklam yöntemi çok yaygınlaşmakta ve çok büyük kabul görmektedir.
Bu yeniliğin Kırgızistan piyasasına da gelmesi şaşırtıcı değildir. Tez Kırgızistan’daki örtülü reklamın durumu ve gelişim eğilimlerini tanımlamakla birlikte örtülü reklamın ortaya çıkma nedenleri ve yasal denetimin özelliklerini saptamayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Reklam, Kırgızistan, Örtülü Reklam, Ürün Yerleştirme, Çağdaş Kırgızistan Sineması.