İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Regina CAMANKULOVA

NO Makale Adı
1354010912 KIRGIZ BELGESEL SİNEMASINDA PROPAGANDA

Özet
Bu çalışmada, temeli Sovyetler Birliğine ait olan Kırgız belgesel-sinema gelişimi dönemsel bakış açısıyla geniş bir şekilde incelenmiştir. Propaganda kavramının ortaya çıkışı ve farklı ülkeler ve kitle iletişim araçları tarafından kullanılması ile ilgili araştırma yapılmıştır. Kırgız belgesel sinemasının öncüllerinden biri olan yönetmen Tölömüş Okeyev’in “Boom” adlı belgesel yapımı ele alınarak filmdeki propaganda varlığı tarihsel açıdan incelenmiş ve ortaya konulmuştur. Bu filmde tarihi dönem olarak 1943 yılındaki Sovyet Kırgızistan’ındaki Kant-Rıbaçye şehirlerarasındaki demiryolu inşaatı konu olarak alınmıştır. Sonuç olarak da tarihsel eleştiri açısından propagandanın varlığı ortaya koyulmuştur.

Anahtar kelimeler: Belgesel sinema, propaganda, Kırgızistan