İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nihat ŞİRİN, Filiz KİPRİK

NO Makale Adı
1353678355 YEREL YÖNETİMLERİN SANAT EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZET
Günümüzde toplumun bireysel gereksinimlerini karşılaması, değişen ve gelişen Dünya’ya ayak uydurması kaçınılmaz bir unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda; ülkemizde “Yetişkin Eğitimi “ sistemine baktığımızda birçok kurum aracılığıyla örgün eğitimin dışında kalan yaygın eğitim projeleri geliştirilmektedir. Bu projeler genel olarak toplumun ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu süreç genellikle bireylere okul ortamı dışında “kısa süreli “ eğitim olarak verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yetişkinlere yönelik sanat eğitimi faaliyetleri içinde yer alan yerel yönetimlerin meslek edindirme kurslarının önemini belirtmek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır.
Gelişmiş batılı ülkelerde yetişkin eğitimini daha çok yerel yönetimler üstlenmiştir. Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında yerel yönetimler ve özel kuruluşlar da bu konuda çalışmalarda bulunmaktadır.
Bu araştırmada yerel yönetimler (belediyeler) bünyesinde bulunan meslek edindirme kurslarında verilen sanat kurslarının sanata ve sanat eğitimine katkıları ele alınmıştır. Araştırma için Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçelerden Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK, MERMEK, KARMEK VE SELMEK’in çalışmaları incelenmiştir. Buralar da yürütülen sanat kursları gözlemlenmiş, kursiyerler ve kurs hocaları ile görüşmeler yapılmıştır.
Sanat eğitimi çalışmaları üç ay içinde birer ay aralıklarla gözlemlenerek gelişmeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Kurs yöneticileri ve öğretmenleri ile yapılan görüşmelerde hedefleri ile varılan sonuçları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada; toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kurumlarda toplumun sanat eğitimi doğrultusunda nasıl bir gelişim gösterdikleri ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Sanat eğitimi, halk eğitimi, yetişkin, belediyeler