İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seher TETİK IŞIK

NO Makale Adı
1353677448 TÜRK ORGANOLOJİSİNDE CAFER AÇIN’IN ESERLERİ

ÖZET
Cafer Açın 1939 yılında Ankara‟da doğmuştur. 1950 yılında Teknik
Öğretmen Okulunun Enstrüman ( Müzik Aletleri) Yapım Bölümüne başlamış, bölümün 1957 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na nakledilmesi üzerine eğitimini orada tamamlamıştır. Otobiyografisine göre şiirler yazmış, resimler çizmiş ve yaklaşık 30 adet şarkı bestelemiştir. Birçok eserinde eğitimine ve kişiliğine
önemli katkıları olan hocası Mithat Arman‟ı anmıştır. Bu çalışmada, Cafer Açın‟ın eserleri incelenmiştir.
Keywords: Cafer Açın, instrument, autobiography.