İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aynur SULTANOVA

NO Makale Adı
1353004530 RUS BEŞLERİNİN ESERLERİNDE ORYANTALİZM AKIMI

Özet

Coğrafi bakımdan Batı ve Doğu arasında yerleşen Rusya, bu iki kültürün ayrımında kaldığı için Doğu müziği daima Rus bestecilerinin ilgisini çekmekteydi. Bu ilgi, kendisini 19. yüzyılda “Rus beşleri” ulusal bestecilik ekolünün eserlerinde Oryantalizm akımıyla ortaya koyabildi. Müzik tarihine ulusal akım olarak giren “Rus beşleri”, “Rus Oryantalizmi”yle diğer halkların kültürüne ve folklorlarına verdiği manevi değeri de ön plana çıkarabildi.
Bu çalışmada, “Rus beşleri” bestecilerinin eserlerinde Oryantalizm akımının incelenmesi ve bu yansımada müzik sistemine getirdikleri armonik, entonasyon, mod vb. gibi yeniliklerin araştırılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Oryantalizm, Rus beşleri, Ulusal akım.