İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nurtuğ BARIŞERİ

NO Makale Adı
1352843302 MÜZİKSEL YARATICILIK ÖĞRENME ALANINDA YAPILAN DERS PLANLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Özet
Bu araştırmada, müzik öğretmenlerinin6.sınıfmüziksel yaratıcılık alanında,C1 kazanımı için yaptıklarıders planlanlarının,öğretme-öğrenme süreçleri incelenmiştir. Bu kazanım programda, öğrencilerin dinlediği değişik türdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade edebilmeli şeklinde yazılmıştır.Çalışmada nitel veri toplama ve çözümleme teknikleri kullanılmış oluşturulan kavramsal çerçeve ışığında sonuçlara ulaşılmıştır.18 öğretmenden alınan planlar incelendiğinde, plan oluşturmada müzik öğretmenlerininteknik olarak yetersiz olduğu gözlenmiş ve planlardaki giriş, gelişme ve sonuç etkinliklerinin karıştığı görülmüştür.Öğretmenlerin yaptıkları planlarda drama, dans, resim gibi yaratıcı teknikleri, müzik ile bütünleştiremedikleri ve bu alanları tasarlamaya ilişkin deneyimlere sahip olmadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ders Planları, Öğretme-Öğrenme Süreci, Yaratıcılık, Müzik Öğretmeni