İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tülay GÜMÜŞER

NO Makale Adı
1351690231 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİNİN GÜNÜMÜZ ENDÜSTRİYEL TASARIMINDA KULLANIMI

ÖZET
Bu çalışmanın amacı geleneksel Türk motiflerinin ve bunların endüstriyel tasarımdaki ilişkisini incelemektedir. Osmanlı sanatının bütün alanlarında kullanılan geleneksel Türk motifleri sembolik anlam ve eşsiz biçimleri ile 16.yy ve sonrasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu motifleri incelediğimizde karşımıza, Kaplan çizgisi, Üç benek (çintemani), Rumi, Hatayi, Penç, Bulut, Hilal, Yıldız, Taç, Sümbül, Lale ve Karanfil motifleri çıkmaktadır. Günümüzde Türk Tasarımcılar, geleneksel Türk motiflerini farklılık ve dünya tasarımında farkındalık yaratmak için kullanmaya başlamışlardır. Geleneksel Türk motiflerinden tasarlanan endüstriyel tasarım örnekleri günümüzde Osmanlı mirası ve tarihsel bir değer niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada Türk motifleri incelenmiş ve daha sonra çağdaş Türk tasarımına odaklanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı sanatı, Çağdaş Türk tasarımı, Geleneksel Türk motifleri