İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 4  Güz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nilgün Sazak

NO Makale Adı
1351596453 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME 7. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLEN “MÜZİK YOLU MASA OYUNU”NUN UZMAN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
Bu çalışma, İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Müzik Dersi Programında yer alan “Dinleme Söyleme-Çalma”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme” ve “Müzik Kültürü” Öğrenme Alanlarının öğretimine katkı sağlamak amacıyla hem öğretmenler tarafından sınıf ortamında, hem de öğrenciler tarafından bireysel olarak kullanılabilecek bir “Masa Oyunu”nun hazırlanma aşamasını içermektedir.
Araştırmacı tarafından geliştirilen materyalin kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla, müzik öğretmenlerine (n:19), Müzik ABD öğretim elemanlarına (n:4) ve Eğitim Fakülteleri öğretim teknolojisi alan uzmanlarına (n:2), yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında; Müzik öğretmenleri ve Müzik ABD öğretim elemanları geliştirilen materyalin sınıf ortamında kullanışlı olduğu, öğrenme alanlarına ve öğretim programına uygun olduğu konularında, Öğretim Teknolojisi uzmanlarına ise; geliştirilen materyalin teknik özelliklerinin uygunluğu, kullanılışlığı ve öğretim tasarımı ilkeleri doğrultusunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olduğu konularında görüş bildirmişlerdir.
Müzik dersine yönelik “Müzik Yolu Masa Oyunu” tasarımı ile, derslerde öğretimsel özelliklere sahip, hedefler ve içerik bağlamında öğretim programına uygunluğu, aynı zamanda kullanışlılığı belirlenen, görsel tasarım ilkelerinin biçimsel özellikleri açısından da değerlendirilmesi yapılan farklı bir öğretim materyali oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Dersine Uygun Materyal Tasarımı, Müzik Dersi Öğretim Materyali, Müzik Yolu Masa oyunu