İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 4  Güz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şekip Aktay

NO Makale Adı
1351520994 TÜRKİYE’DE RUS DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

ÖZET
Bu makalede; Türk eğitim kurumlarında, Rusçanın ilk defa okutulmaya başlandığı dönemlerden itibaren izlediği kronolojik süreç ve gelişimi anlatılmaktadır. Bunun yanında iki ülke arasında siyasi, ticari ve kültürel alanlardaki ilişkilerde Rusçanın oynadığı rol ve bu ilişkilerin gelişmesine kattığı önem vurgulanmaktadır. Ayrıca, Rus dili ve edebiyatı öğretiminin Türk üniversitelerindeki yeri, günümüzdeki durumu ve gelişimi, Rusçanın ders olarak okutulduğu diğer eğitim kurumları ve bunların teknik donanım özellikleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Rusça, Türk üniversitelerinde Rusça, Rusça öğretimi.