İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 3   Yaz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alexia Toskos DILS, Lera BORODITSKY

NO Makale Adı
1350836171 BAĞLANTISIZ DİL İŞLEME GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

ÖZET
Bir hikaye duyduğumuzda, betimlenen görsel tabloyu doğal olarak mı hayal ederiz? Doğal dil kapsamında elde edilen temsiller/betimlemeler görsel algı ile açıkça etkileşim halinde midir? Örneğin, dilsel bilgi işleme, ilişkisiz görsel tabloya nasıl baktığımızı ve bu görsel tabloyu nasıl yorumladığımızı etkileyebilir mi? Çalışmamızda, insanlar şu uygulamalardan sonra belirsiz görüntüleri yorumladılar; (1) yukarıya ya da aşağıya doğru olan gerçek görsel hareketlere bakmak (deney 1), (2) somut hareketleri tasvir eden bir hikaye okumak (deney 2), (3) soyut hareketleri tasvir eden bir hikaye okumak (deney 3). Belirsiz hareket yukarı doğru bir kuş ya da aşağı doğru uçan farklı bir kuş olarak görülmüş olabilir ve katılımcılardan basitçe kuşun başının olduğu yeri tıklamaları ya da kuş gagasında bir solucan çizmeleri istenilmiştir. İnsanların belirsiz figürlerle ilgili yorumlarının görülen gerçek hareketlerden ve okunan somut hareketi betimleyen hikayelerden etkilendiği, fakat okunan soyut hikayelerden etkilenmedikleri görülmüştür. Bu bulgular, somut hareket betimlemelerinin (soyutların değil), dil işleme sürecinde, geniş kapsamlı duyularda görsel önyargı oluşturabildiğini; böylece, somut hareketlerle ilgili okumanın, insanların belirsiz görüntüyle ilgisiz olan yorumlarını değiştirdiğini göstermiştir.