İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gözde YÜKSEL, Selmin TUFAN

NO Makale Adı
1349948861 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN EZGİ İŞİTME VE RİTİM İŞİTME BOYUTU BAŞARI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ÖZET

Araştırmada, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavını kazanan öğrencilerin ezgi işitme ve ritim işitme boyutu başarı düzeyleri incelenmiştir.

Araştırmanın evrenini, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2007-2008 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavının ilk aşamasını geçen 259 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim dalı özel yetenek sınavını kazanan 47 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, özel yetenek sınavını kazanan öğrencilerin başarı puanları frekans ve yüzde kullanılarak tablolaştırılmıştır.
Araştırma sonucunda, özel yetenek sınavını kazanan öğrencilerin ezgi işitme ve ritim işitme boyutu başarı düzeyleri incelenmiş, elde edilen bulgular yorumlanarak belirli sonuçlara varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gazi Üniversitesi, Yetenek sınavı, ezgi işitme, ritim işitme