İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 3   Yaz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatıra Ahmedli Cafer

NO Makale Adı
1348137808 TURGAY ERDENER’İN KLARNET KONÇERTOSUNUN FORM ANALİZİ

Özet
Çağdaş Türk bestecilerinden olan Turgay Erdener 1995 yılında yazdığı Klarinet ve orkestra için “Klarinet Konçertosu” ile çağdaş efektleri de içinde bulunduran bir Türk Konçertosu yaratmıştır. Üç bölümden oluşan bu eserin birinci bölümü bir sonat formunda, kalan iki bölümü ise rondo formunda yazılmıştır. Birinci bölümde gelişme ile röprizin birlikte yürütülmesi ve ikinci ve üçüncü bölümlerde verilen rondonun klasik formdan farklı olması Konçertonun dramatürjisini trajediliğe kadar yükseltir. Eserin tüm analizi çağdaş ve epik Türk konçertosu olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler: klarinet, form, orkestra, konçerto.