İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Bahar 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pelin Ekşi

NO Makale Adı
1345549084 ALTAY DİLLERİNDE /K/ FONEMİ

Özet:

/K/ foneminin Altay dillerindeki gelişimi üzerinde pek durulmayan bir konudur. Bu çalışma /K/ foneminin söz başı, söz içi ve söz sonundaki görünümü ve /K/ foneminin Altay dillerindeki gelişiminin hangi şartlarda gerçekleştiği kısaca değerlendirilmiştir. Örnek sözcüklerin seçiminde semantik ve morfolojik açıdan uygunluk aranmış ve Türkçeyi de içeren denklikler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: /K/ fonemi, Altay Dilleri, ses gelişimi