İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 3   Yaz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bilginer Onan

NO Makale Adı
1344525852 DİL BİLGİSİ VE OKUMA ÖĞRENME ALANLARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

Özet
Bu çalışmada, 2006 yılı ilköğretim Türkçe (6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim programında dil bilgisi öğrenme alanında yapılandırılmış kazanımların okuma becerilerinin geliştirilmesi sürecinde ne derece işlevsel olduklarıyla ilgili analizlere yer verilmiştir. 2005 yılından önce uygulanan davranışçı sistemde dil bilgisi öğretiminde kural öğretimine dayalı, okuma, yazma, konuşma ve dinleme öğrenme alanlarıyla ilgisiz bir anlayış hâkimdir. Ana dili öğretiminde 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yapılandırıcı sistemle birlikte dil bilgisi öğretimi sarmal bir anlayışla ele alınmıştır. Dil bilgisi öğretiminde benimsenen sarmal anlayışa göre öğretilen dilin sahip olduğu kurallar, temel dil becerileri olarak kabul edilen okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmalarıyla iç içe geçmiş sarmal bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için dil bilgisi öğrenme alanındaki kazanımların diğer öğrenme alanlarındaki kazanımlarla etkileşim noktalarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitlerin, sarmal bakış açısını kazanmada Türkçe öğretmenleri üzerinde yönlendirici olacağı düşünülmektedir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. 2006 yılı ilköğretim Türkçe programında okuma öğrenme alanındaki 9 kazanım, doğrudan doğruya dil bilgisi öğretimiyle desteklenebilir niteliktedir. Dil bilgisi öğrenme alanındaki 37 kazanım ise okuma öğrenme alanındaki 9 kazanımı desteklemektedir. Okuma öğrenme alanındaki etkinliği açısından, dil bilgisi öğrenme alanında yer alan kelime ve cümlenin anlam özellikleri ile ilgili kazanımlar öne çıkmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Türkçe Öğretimi, Okuma, Dil bilgisi, Kazanım, Etkileşim