İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Kış 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emre ÜSTÜN

NO Makale Adı
1337596444 FLÜT EĞİTİMİNDE TEMEL BECERİLER ve DİL TEKNİKLERİ

ÖZET

Flüt eğitimi alan bireyin becerisi, bilgisi ve tekniği istenilen düzeye getirilerek müziği dinleme, anlama yorumlama gibi müzikal davranışları ve müziğe karşı duyarlılığının gelişim göstermesi sağlanacaktır.
Flüt eğitiminde, edinilmiş yanlış bir tekniğin alışkanlığa dönüşmesiyle ortaya çıkan problemin düzeltilmesi o tekniğin ilk kez kazandırılması aşamasından çok daha güç olacaktır. Bu problem, hem öğrenci hem de öğretmen için sıkıntı verici bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle bireysel çalgı eğitimi branşlarından birisi olan flüt eğitiminde temel beceri ve tekniklerin bireye kazandırılması amaçlanmaktadır. Flütten doğru ve temiz ses çıkarabilme, çalgıya hâkim olma, doğru duruş ve tutuş, el, dudak, nefes ve vücut uyumu, el ve dil koordinasyonu, vibrato, dil teknikleri ve yorumlama gibi temel beceri ve tekniklerin flüt çalacak bireye mutlaka kazandırılması gerekmektedir. Eğitimcilerin, flüt eğitimi alan öğrencilerin flüt tekniğini geliştirmeleri ve teknik problemlerinin önüne geçerek daha sağlıklı bir yol izlemeleri için geçerliliği kanıtlanmış yeni yöntemleri takip etmeleri ve yeniliklere açık olmaları gerekmektedir.
Araştırmada, bireysel çalgı flüt eğitiminde flütte kazanılması gereken temel beceriler ve üfleme tekniklerinin önemi incelenmiş ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Eğitim, Teknik, Flüt Eğitimi.