İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Kış 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Metin Özdemir

NO Makale Adı
1334665860 Çocuklarda Mecazi Dil Gelişimi: Mecazi Anlamlar Edimbilimsel ve Meta-edimbilimsel Düzeyde Hangi Sırayla Edinilir?

Makale Eleştirisi
Bernicot, Josie, Laval, Virginie, Chaminaud, Stéphanie, (2007). Çocuklarda Mecazi Dil Gelişimi: Mecazi Anlamlar Edimbilimsel ve Meta-edimbilimsel Düzeyde Hangi Sırayla Edinilir? Journal of Pragmatics 39 (2007) 2115-2132.