İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Kış 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1332255986 20. YÜZYIL ALMAN RESİM SANATINDA BİR MODERNİST: MAX BECKMANN

Özet

20. yüzyıl tüm dünyada akıl, zihin ve bilimsel kavramların yeni bir boyut kazandırılmaya çalışıldığı süreç olarak dikkati çekmektedir. Bu kavramlar dâhilinde sanat, sanatçı, toplum ve sanat eseri yeni bir ivme kazanarak; politik olayların dünya görüşüne, gücün iktidara dönüştüğü olayların merkezine yerleşmiştir. Kısacası sanat, güncel siyasal olayları hırsla takip ederken, toplumsal olayları evrensel boyuta taşımıştır. Böyle bir süreçte, Alman sanatında farklı eğilimler ve politik güç dengeleri yaşanmaktadır. Alman toplumsal yaşamı yeni bir oluşum içinde ve iktidarın dengeleri daha katı ve baskıcı bir yönetim anlayışına terk edilmiştir. Max Beckmann, bu toplumsal değişime yakından tanık olan pek çok Alman sanatçıdan biridir. Bu makalede, yaşadığı dönemde “Dejenere Sanatçı” olarak sıfatlandırılan Max Beckmann’ın hayatı, eserleri ve kendi toplumuna karşı duyduğu sessiz eleştirisi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
20. yüzyıl sanatı, Alman Resim Sanatı, Max Beckmann, İdeolojik Sanat.