İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Bahar 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özcan Özkarakoç

NO Makale Adı
1332249220 SANAT YAPITINDA BAĞLAMSAL ELEŞTİRİ İÇİN BİR DENEME: DAVUD ve GOLYAT ÖRNEĞİ

ÖZET

Sanat’ın, insan aklının sınırsız haz alma arzusunun bir sonucu olduğu gerçeği, hangi türden olursa olsun bir sanat ürünün anlaşılması, onun tadılması ve kavranmasıyla doğru orantılı olduğu sonucunu da doğurmuştur. Sanat yapıtları ve onların nitelendiği kavramlar; zaman içinde meydana gelen olaylar ve meydana çıktıkları kültürle çeşitlilikler göstermiştir. Herhangi bir döneme ait sanat eseri incelenirken aynı döneme ve zaman dilimine ait toplumu ve insanı da tüm yönleriyle incelemek gerekmektedir. Sanatçının eserini içinde yarattığı toplumun kültüründen çıkartılan ipuçları, eseri anlamlandırma sürecinde merak edilen soruları cevaplayabilme eksenini belirlemektedir. Sanat eserinin, tarihsel ve kültürel bilgi ışığında, işlediği konu bakımından açıklanması ve anlaşılması bir gerekliliktir. Çünkü bu eserlerde, sanatçı tarafından istenerek, bilerek konulmuş, anlaşmalı bir anlam bulunmaktadır. Eserlerin değerlendirilmesi ve tadılması için, her şeyden önce bu anlaşmalı anlamın bulunması ve çözümlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Yapıtı, Kültür, Değerlendirme.