İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nilgün SALUR

NO Makale Adı
1539683327 “YENİ EĞİLİMLER” SERGİLERİ

Türkiye’de süregelen plastik sanat gösterilerine yeni bir hareket kazandıran “Yeni Eğilimler” sergileri, Çağdaş Türk Sanatının sınırlarını genişletmesi ve sanatçıya yeni biçim ve düzenlemelerde deneyim kazandırması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Sergiler, Eski-Yeni, Doğu-Batı gibi çeşitli kavramların tartışılmasında ve sanatçıların dünyadaki sanat hareketlerini yakından izlemesinde etkili olmuştur. Bu sanat hareketleriyle hızlı bir sentez sürecine girilmiştir. Çalışmada, sanatçıların estetik, sosyal ve politik konuları göz önünde bulundurarak çarpıcı ve “yepyeni” olma iddiasıyla ürettikleri eserleriyle, ortaya çıkış süreçleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni, eğilim, çağdaş, ikonografik, sergi