İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 45  Mayıs 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GÜRCÜM, Semiha KARTAL

NO Makale Adı
1523429352 TEKSTİL TASARIMINDA ESİNLENME VE BİR ÖRNEK UYGULAMA: JOHANNES ITTEN

Tekstil sektöründe tüketicilerin ürün satın alma nedenleri ürünün ortaya koyduğu işlevsellik unsurundan, görsel unsurlara, duygusal nedenlerden kültürel değerlere kadar büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitlilik tekstil sektöründe tasarımcının ortaya koyması gereken yaratıcılık alanını da genişletmekte, endüstriyel anlamda ürün tasarımında yaratıcılığı çok daha önemli bir boyuta taşımaktadır. Tasarlama sürecinin başlangıç noktası olarak çok önemli bir yere sahip olan esinlenme, esin kaynağı hakkında derin araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin tasarımcının benliğinde harmanlanarak şekillenmesi ve özgün bir koleksiyona dönüşmesidir. Bu araştırmaya konu olan tasarım etkinliğinde tasarımcıdan bir tekstil ürün koleksiyonu için esin kaynağı seçmesi istenmiştir. Tasarımcı yapmış olduğu ön araştırmalar sonucunda sanatçı kişiliği dışında, Bauhaus Okulu’nda yürüttüğü temel tasarım derslerinin öğretim programlarına etkisiyle tasarım alanında önemli bir yeri olan Johannes Itten’i seçmiştir. Johannes Itten hakkında yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler yaratım sürecinde kullanılmış özgün bir tekstil koleksiyonu (nevresim tasarımı) tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Johannes Itten, tekstil tasarımı, esin kaynağı, nevresim tasarımı, mimari tema.