İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem KARAKUYU ŞANGÜDER

NO Makale Adı
1523278114 YENİ MEDYA SANATINDA İŞBİRLİKLİ YAKLAŞIMLAR

Endüstriyel çağın dijital çağa geçişiyle birlikte sanatçılar, gün geçtikçe artan bir eğilimle sanat ve teknolojinin kesişim noktalarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle 1960’lı yıllarda teknoloji ve sanat işbirliğinin gözlemlendiği sergiler, dijital çağın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla bağlantılı olarak da sanat tarihinde belki de ilk ve son kez yeni medya sanatı, dönemin tüm avangart sanat hareketi içerisinde kitlesel bir stratejiye dönüşmüştür. Bu durum her ne kadar kısa süreliğine varlık göstermiş olsa da asamblajdan fotoğrafa, performans sanatından mekanik yeniden üretim görüntü üzerinde yapılan kavramsal müdahaleye kadar, kinetik ve optik sanat gibi teknoloji ve bilim tabanlı deneylerin hızla yükseldiği bir dönemin oluşumunu sağlamıştır. Bu çalışmada özellikle teknoloji ve sanat işbirliğine odaklanılırken, bu türden çalışmaların performans sanatı üzerinden örneklendirilmesine çalışılmıştır. Bununla birlikte 60’lı yıllarda başlayan bilim ve sanat insanlarının ortaklığı sonucunda ortaya çıkan sergi ve festivallere yer verilmiştir. Sonrasında, bu işbirliğinin 90’lı yıllarla beraber özel kuruluşlara geçmesi sonucunda yeni medya sanatının yapısında meydana gelen değişikliklere değinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda da Edward Shanken, Lev Manovich ve Marshall McLuhan gibi 21. yüzyılın önemli kuramcıları referans alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: yeni medya sanatı, teknoloji, sanatta işbirliği