İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 44  Nisan 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sali SALIJI

NO Makale Adı
1522834640 2000’DEN GÜNÜMÜZE BELGESEL FİLMLERDE BALKANLAR

Balkanların özellikle son iki yüzyılı barıştan çok savaşlar, göçler vb. durumlarla geçirdiği için dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bundan dolayı neredeyse sinemanın icadıyla birlikte, bu bölgede haber niteliğinde çeşitli belgesel filmler çekilmektedir. Dolayısyla Balkanlar belgesel sinemaya neredeyse icadından beri konu olmuştur. Biz bu başlangıç döneminden çok 2000’li yıllardan günümüze kadar Balkanlar’ın belgesel sinemadaki sunumu üzerine duracağız. Bu döneme de eğildiğimiz zaman kimi global, kimi yerel düzeydeki dinamikler, Yugoslavya’daki iç savaş gibi, doğrudan belgesel filmlerin temalarını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Belgesel Sinema, Belgesel Film, Uzunmetrajlı Belgesel Film, Sinema, Balkan Müzik Üçlemesi, Kültür, İç Savaş, Yugoslavya