İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Süleyman İRGİN

NO Makale Adı
1520794027 SANAT ELEŞTİRİSİNE BİR ÖRNEK: ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI

Düşünce tarihinde bilgi kavramı sıkça ele alınmış; bilginin neliği, kaynağı, önemi konusunda çeşitli düşünceler ortaya konmuştur. Türk kültüründe de bilgi, insanı yükselten evrensel bir değer olarak ele alınmış ve bilgi sayesinde insanın mutluluğa ulaşabileceği görüşü ileri sürülmüştür. Bu çalışma¬da ele aldığımız Maaday Kara Destanı da, Türklerin eski dünya görüşü ve düşünce sistemleri hak¬kında bilgiler sunarken, metnin arka planında aklın kullanımı, bilginin önemi ve mutluluğa ulaşma noktasında önemli mesajlar vermektedir. Yeraltı ve yeryüzünün kötü ruhlarıyla mücadele, yabancı hanlarla mücadele, kahramanın evlenmesi gibi farklı epizotlardan oluşan bu uzun destan parçasında yeraltı ve yeryüzünün kötü ruhlarıyla mücadelede bilgiye ulaşma vasıtaları, bu süreçte aklın rolü ve kullanımı, bilicilik ve mutluluk bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: resim, Türk resim
sanatı, Diyarbakırlı Tahsin Siret Bey ,
Çanakkale Deniz Savaşı