İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tanju ARABOĞLU

NO Makale Adı
1520545731 VİYOLONSEL İCRASINDA GAMLARIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİM

Müzikte, sanatçılarının temel kaygısı; teknik ve yorum ile ustalık göstererek, seyircinin beğenisini kazanmaktır.
Sağlam bir tekniğin altında yatan unsurlar ise iyi bir sol ve sağ el hakimiyetidir. Sağ ve sol elin teknik gelişimi
ve koordinasyon gelişiminin en temelinde ise şüphesiz gamlar yatmaktadır. Gamlar, Arpejler, çift ses (üçlü, altılı,
oktav) yaylı çalgı icracıları için zengin ve önemli bir entonasyon ve teknik çalışmasıdır. Öğrencinin viyolonselin
tuşesini ve sol el zorluklarını tanımasına yardımcı olur. Gamlar, çalışırken iki temel prensip ile ele alınır;
ilki teknik bir çalışma olarak çeşitli yay egzersizleri, parmak güçlendirme, pozisyon değişimleri vb., ikincisi ise
aralıkları tanıma, tonaliteyi tanıma, kaliteli ve güzel ses elde etme ve temiz bir entonasyondur. Temiz bir entonasyon
viyolonsel eğitimi süresince hassasiyetle dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir unsurdur. Gamların
viyolonselde icrası çok uzun yıllara dayanmaktadır. İlk basılı örneklerini 1765 yılında görmekteyiz. Gamların o
günden bu güne teknik ve icra olarak değişimini tanımak bizim hem viyolonsel tekniğinin gelişimine hem de
o günlerde icra edilen eserlerin icra ediliş tekniklerini analiz etmemizi sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın
amacı, gam çalışmalarını daha iyi kavrayabilmek için öncelikle tarihsel gelişimine bakmak ve günümüze kadar
nasıl bir yolculuk yaptığını incelemek olacaktır.

Anahtar kelimeler: viyolonsel, viyolonsel eğitimi, gamlar, gamların tarihsel gelişimi,
sol el