İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mine TAYLAN, Şerife ATLIHAN

NO Makale Adı
1518683401 TEKSTİL TASARIMINDA DOĞAL ELYAF VE DOĞAL BOYA KULLANIMI

Gündelik hayatımızın temel ihtiyaçlarından biri olan tekstil ürünlerinin üretimi, insanoğlunun ye¬rleşik hayata geçtiği ve koyun yetiştiriciliğine başladığı dönemlere dayanmaktadır. İnsanlar, doku¬maları renklendirirken doğadaki bitki, hayvan ve minerallerden yararlanmışlardır. Doğal elyaflı ve doğal boyalı tekstil üretimi, 19. yüzyılın ortalarında sentetik elyafın ve sentetik boyaların üretilmeye başlanmasına kadar devam etmiştir. Günümüzde gelişen sanayi ile sentetik tekstil malzemeleri ve boyaları hızlı ve düşük maliyetli üretilmektedir. Doğal elyaf ve doğal boya kullanılmış tekstillerdeki renk uyumu daha dikkat çekicidir. Birçok renkte ortak doğal boyarmaddeler kullanıldığı için renkler arasında uyum vardır ve gözü yormaz.

Anahtar kelimeler: doğal boyarmaddeler,
renkler, doğal elyaf, tekstil, tasarım