İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bülent BULDUK

NO Makale Adı
1518090801 SANAT VE DİL GRUBU YA DA NESNESİ OLMAYAN SANAT

Bu araştırmada Sanat ve Dil grubunun sanat pratiği ve grubun nesneye yönelik ikincil tutumları ele alınacaktır. Sanat ve Dil grubu 1968 yılında İngiltere’de kurulmuştur. Sanat ve Dil Grubu geleneksel sanat anlayışını sorgulama ve yeni şeyler söyleme iddiasında olmuştur. Grup üyeleri Michael Baldwin, Tery Atkinson, David Bainbridge, Harold Hurrel ve Joseph Kosuth’tan oluşmaktadır. Grup herhangi bir sanatsal kimliğe bağlılığı reddetmiştir. Dada’nın ‘düşünsel süreç’
mirasını kullanan ve kavramsal sanat içerisine eklemlenen Sanat ve Dil grubu özellikle soyut dışavurumculuğun bireysel üslubunu reddederek yeni bir dil kurma çabasına girmiştir. Sanat ve dil grubu için dil bir araçtır. Grup maddi bir değere dönüşecek olan sanat pratiğini ya da nesneyi reddetmekle işe başlamıştır. Elbette bu araştırma konusu tek bir makaleye konu olamayacak kadar geniştir. Bu bağlamda bu çalışmada sanatçı örnekleri ve Sanat ve Dil Grubunun ‘nesnesiz sanat’ ya da düşünce olarak sanat anlayışı irdelenecektir. Dolayısıyla benzer çalışmalara katkı sağlaması bakımından referans olma niteliğinde olacaktır.

Anahtar kelimeler: Sanat, Sanat ve Dil, Kavram, Dil, Çağdaş