İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zehra DOĞAN SÖZÜER, Dilber YILDIZ

NO Makale Adı
1517779999 MODERN KENT YAŞAMINDA KÜLTÜRE ÖZGÜ TASARIMLARA DÖNÜŞÜN GİYİM BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Bireyin bir parçası olduğu günümüz modern metropolleri, tasarımları bakımından içinde yaşayan insanın ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle karşılamanın yanı sıra ona yeni bir estetik yaklaşım sunmakta, onu etkilemektedir. bu kentlerde toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi ile kültürel bu etkileşimin artması beraberinde çağımızın getirisi olarak hızlı yaşam, hızlı veri paylaşımı , hızlı tüketimin yükselişi sonucu tektipleşme söz konusudur. Araştırmanın amacı, kenti bireye sunduğu estetik ve yaşam alanı olarak sunduğu özellikleri ile bütüncül şekilde açıklamak, kültürel unsurlar ile modern yaşamın ilişkisini iredelemek. Çalışmada güncel materyallerle kumaş tasarımı uygulaması yapılmış ve geleneksel motifler kullanılmıştır.Giyim, küresel tek tipleşmenin görülebildiği bir tüketim alanı olarak, günümüzde bölgeselliğe ve yerelliğe özgü kültürel unsurlarından büyük ölçüde arındırılmış durumdadır. Tasarımcılar tarafından bir farklılaştırma yöntemi olarak kültürlere özgü motif, desen, materyal ve benzeri unsurlar modern çizgilerde zaman zaman modaya yeniden kazandırılmıştır. Çalışmada özellikle bu çalışmaların en bilinir örneklerine yer verilmiştir. Geleneksel giysiler de bu kültür unsurlarından biridir ve yaşatılması gerekmektedir

Anahtar Kelimeler: Tasarım, kültür, giyim, moda, kumaş