İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fazıla Derya AGİŞ

NO Makale Adı
1517204152 AMERIGO VESPUCCI CLAUDE LÉVI-STRAUSS’A KARŞI: KİM EN İYİ DENİZ DÜNYASI ANTROPOLOĞU?

Amerigo Vespucci (1454-1512) ‘Yeni Dünya’ olarak bilinen Amerika kıtasına dört deniz yolculuğu gerçekleştirmiştir. Bu yolculuklar hakkında tüccarlara, politikacılara, aile üyelerine ve denizcilere mektuplar yazmıştır. Bu mektuplarda yerlilerin ilkellliklerinden, Amerika kıtasına özgü hayvanlardan ve bu kıtada yaşayan yerlilerin yemek ya da ilaç olarak kullandıkları bitkilerden söz etmiştir. Claude Lévi-Strauss (1908-2009) ise Tristes tropiques (1955; [Üzgün Tropikler]) adlı eserinde tropikal bölgelerde yaşamakta olan yerlileri tasvir etmiştir. Lévi-Strauss’un Le Totémisme aujourd’hui (1962; [Günümüzde Totemizm]) ve Mythologiques adlı iki adet kitabı da vardır. Mythologiques adlı eseri dört farklı seriden oluşur: Le Cru et le cuit (1964; [Ham ve Pişmiş]), Du miel aux cendres (1966; [Baldan Küllere]), L’Origine des manières de table (1968; [Sofra Adabının Kökeni]) ve L’Homme nu (1971; [Çıplak Adam]). Lévi-Strauss gibi Vespucci de yerlilerin giysilerinin ve hukuki sistemlerinin olmayışını, kadınların yerliler arasındaki konumunu, yerlilerin ilaçlarını, totemlerini ve yemek yeme alışkanlıklarını anlattığından Lévi-Strauss’u ve yapısal antropolojinin oluşumunu etkilemiş gibi görünebilir. Bu çalışma, Vespucci’nin 16. yüzyılda kaleme aldığı popüler etnografik tasvirlerini Lévi-Strauss’un 20. yüzyılda yaptığı yapısal antropolojik analizleri ile kıyaslar.

Anahtar Kelimeler: Çevreci beşerî bilimler, ekolojik tarih, Amerigo Vespucci, yapısal antropoloji, Claude Lévi-Strauss, Güney Amerika